Szolgáltatások

Szolgáltatásaink

Mediáció

Az ügyvéd mindenek felett ügyfele érdekeinek alárendelt. Fontos felismerni, hogy az ügyfél érdeke nem feltétlenül a hosszú és költséges peres eljárás lefolytatásában keresendő. Irodám tiszteletben tartja és őszintén kommunikálja az ügyfél érdekeit, a helyzetnek leginkább megfelelő tanácsokkal segíti az igénye érvényesítését. Amennyiben ez lehetséges, érdemes megfontolni a peren kívüli egyezség létrehozását. Irodám hozzásegíti, hogy ügyeit minél gyorsabban, hatékonyabban és eredményesebben zárhassa.

Peres képviselet

Az ügyvédi tevékenységet nem csupán az íróasztal mögött végezzük. A gyakorlatban, az ügyvéd tudását tárgyalóteremben kamatoztatni köteles, hiszen egy peres eljárás sikeres kimenetelében nagy szerepet játszhat az eljárásjogi szabályok mélyre menő ismerete. A perjog jelentős átalakítása következtében ma már nem elegendő, ha valakinek igaza van, igényét megfelelő módon, megalapozott perstratégia mellett kell a bíróság részére. prezentálnia. Irodám ellát peres képviseletet büntető, polgári és közigazgatási ügyekben egyaránt az ország bármely területén a tárgyalási stratégia megtervezésétől a jogerős döntés megszületéséig

Büntetőjog és szabálysértés

A büntetőjog az ember (és egyes esetekben a jogi személy) életébe legsúlyosabb mértékben beavatkozó jogág, amely a kényszerítőeszközök széles tárházával rendelkezik. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy a hatósági joggyakorlás ne legyen önkényes. Irodám a végsőkig elkötelezett ügyfelei jogainak védelme mellett, akár terhelti, vagy sértetti jogi képviseletről legyen szó. A tisztességes és fair eljárás mindenkinek jár. Irodám szakjogászi képesítéssel, naprakész tudással segíti ezen kiemelt fontosságú területen való eligazodást.

Társasági- és cégjog

Az üzleti világ számos bonyodalmat rejt, így egy jó ötlet kivitelezését jogi buktatók hátráltathatják. A cégeljárásban a jogi képviselet kötelező. Legyen szó egyszerű cégalapításról, változások bejegyzéséről, vagy bonyolultabb céges struktúrák létrehozásáról, irodám innovatív és célratörő, időtálló megoldásokkal segíti elképzelései megvalósítását.

Ingatlanjog

A klasszikus jogi területek közé tartozó ingatlanjog az ügyvédi hivatás szerves részévé vált. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező. Figyelembe kell venni ugyanakkor a modern kor követelményeit, az adásvételi szerződés nem lehet “formanyomtatvány jellegű”. Irodám megbízása esetén szorgalmazzuk a közös gondolkodást, átfogó tanácsadással segítjük abban, hogy nyugalmát az idő múlásával sem zavarhassák a vételből-eladásból származó jogviták. Adásvételi szerződések megszerkesztése, véleményezése mellett, irodám jogi képviseletet lát el egyéb, ingatlan használatához kapcsolódó szerződésekkel kapcsolatosan is.

Követeléskezelés

Akár Ön adósi vagy hitelezői pozícióban szerepel, Irodám segítséget nyújt a lehető leghatékonyabb, leggyorsabb megoldás megtalálásában. Adósi oldalon: egyeztető tárgyalások előkészítése, lebonyolítása érdekében. Hitelezői oldalon: a jogi képviselet kiterjed az egyeztető tárgyalások előkészítésére, fizetési meghagyásos eljárásra, peres eljárásra, vagy felszámolási eljárás megindítására. Ahogyan azt Irodám filozófiája is tükrözi, minden hasonló ügyben elsődlegesek az ügyfelek érdekei, így akár annak őszinte tolmácsolása is, ha a tartozás megfizetése a legcélszerűbb megoldás.

Kártérítés

Ami jár, az jár, de nem automatikusan! Az új Ptk. gyökeresen alakította át a kártérítés forrású jogviták rendszerét. Kiemelt kérdéssé vált, hogy a károsult a megfelelő formában tudja-e prezentálni igényét a bíróság előtt. Kulcsfontosságú kérdés lehet, hogy a jogosult időben fordult-e ügyvédhez. A jogvita mielőbbi és legeredményesebb rendezése érdekében Irodám jogi képviseletet lát el, mind nemperes, mind peres eljárásokban.

Állampolgársági jog

Irodám segítséget nyújt honosítási kérelem benyújtásában, valamint tartózkodási-, illetve letelepedési ügyekben. Az ügyvéd feladatai ezen a területen a honosítási kérelem szerkesztése, benyújtása, jogi képviselet honosítási eljárásokban a letelepedési-, tartózkodási kérelem szerkesztése, benyújtása, illetve jogi képviselet letelepedési, tartózkodási eljárásokban.

Innovatív és lényegretörő megoldásokkal segítünk Ügyfeleinknek.