Felhasználási feltételek

Látogatási szabályzat

Látogatási szabályzat

1. A szabályzat tárgya, hatálya és a szabályzat elfogadása

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a Radvánszki Ügyvédi Iroda (székhely: 1139 Budapest,Tahi u. 59-61 fsz.25.; adószám: 19359649-1-43) mint szolgáltató tulajdonában levő drszombatibence.hu webcímen elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) használatával kapcsolatos felhasználási feltételeket tartalmazza. A Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki a Weboldalt meglátogatja. Amennyiben Ön az oldalt használja, azzal Ön ráutaló magatartással a jelen Felhasználási Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. A weboldalon szereplő információk

Kérem, vegye figyelembe, hogy a weboldalon szereplő információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják és nem minősülnek az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti jogi tanácsadásnak, valamint nem helyettesítik az adott tárgyban megtartott és a kifejezetten az Ön személyes körülményeire szabott jogi konzultációt. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Weboldal meglátogatása és az azon elérhető egyes funkciók használata a Radvánszki Ügyvédi Iroda és Ön között nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt.

3. A felelősség

Kérem, vegye figyelembe, hogy a Weboldalon fellelhető bármely információra saját felelősségére hivatkozhat, azt kizárólag a saját felelősségére használhatja. Ugyancsak az Ön felelőssége, hogy a jogszabályi környezet változását (a Weboldalon szereplő egyes tartalmak hatályosságának megállapítása céljából) figyelemmel kísérje. A Radvánszki Ügyvédi Iroda nem vállal továbbá semmiféle felelősséget azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, elmaradt haszonért vagy bármely más veszteségért, amelyek a Weboldal használatából, annak esetleges használatra való alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.